Electricitat

En l’ambit de la comercialització d’electricitat, la labor de la cooperativa té molt bona acceptació entre els socis.

Per mig d’ Oppidumenergia els nostres socis es poden beneficiar  d’unes tarifes que els permeteix estalviar la despesa en electricitat

Estratègies Elèctriques integrals S.A. és una Societat constituïda a Castelló que operarà sota el nom comercial de Oppidumenergía i actua com a Societat Comercialitzadora d’Energia Elèctrica a: Península Ibèrica, Illes Balears i Illes Canàries, i assessora en la gestió / optimització energètica.

La finalitat d’Estratègies Elèctriques Integrals SA: és la comercialització d’electricitat centrada, principalment, en aquells sectors intensius en consum energètic i en el món cooperativista de el sector agro_alimentario, agro_industrial, i agro_exportador, i oferir uns preus competitius d’electricitat, a l’ésser aquests sectors de gran consum elèctric i ser el cost de l’electricitat un dels principals elements que afecta el preu final del producte.

Oppidumenergia pertany a Intercoop Comercial Agropecuaria, Coop. V., cooperativa de segon grau té per objectiu la integració de totes les seves cooperatives associades a una plataforma que els permetra obtenir avantatges competitius tant a elles com als seus socis de base.

Intercoop Comercial, entitat que associa a 95 cooperatives de primer grau, amb forta implantació i gran importància en cadascuna de les localitats de la província de Castelló on tenen situat el seu domicili social, comptant moltes d’elles amb més de cent anys d’existència. Al seu torn, aquestes cooperatives engloben, a més de 90.000 socis, entre els quals cal destacar, com a majoria, als agricultors persones físiques, però també a empreses agrícoles dedicades a l’explotació de terres, societats de reg, societats dedicades a l’exportació de les collites, empreses de transformació, confraries de pescadors i, en alguns casos, els mateixos ajuntaments.

Intercoop Comercial forma part del Gupo Intercoop costat de la Cooperativa de segon grau Intercoop Qualitat i Serveis, Coop, (IQS) la qual ofereix la prestació de serveis empresarials i tècnics, per les seves cooperatives sòcies i al seu torn per als socis de base d’aquestes. La unió de les dues cooperatives de segon grau, ICA i IQS, que comparteixen projecte en les mateixes instal·lacions, representa 144 cooperatives de primer grau a la Comunitat Valenciana, les quals agrupen més de 105.000 socis.

Exposat l’anterior, s’ha de destacar el marcat caràcter social que desenvolupa el Grup Intercoop en benefici de les seves cooperatives i socis de base, és per això que Oppidumenergia facilita a aquests socis i empreses associades el seu accés a l’mercat de l’electricitat en les millors condicions possibles. 

Per tant, Estratègies Elèctriques Integrals S.A. aporta un nou model en el mercat de la comercialització d’electricitat a Espanya, el de l’especialització, i en on aquells sectors intensius en consum elèctric i molt afectat pels costos energètics es beneficien d’aquesta especialització.

Horaris

Horari tenda: 
Dilluns a Divendres. 7:00 -14:00 / 16:00-20:00
Dissabte: 7:00 – 14:00

Horari almacen: 
Dilluns a Divendres. 7:00 -14:00 / 16:00-18:00
Dissabte: 7:00 – 14:00

Contacte

Telefòn: 964 67 70 98

E-mail: tenda@cooperativavilavella.com