La Cooperativa

Es desconeix la data exacta de fundació ja que durant la guerra Civil es cremaren tots els documents que hi havíen, però s’estima que va ser a principi del segle passat al voltant del 1920, l’ acta més antiga existent es de 1938.

Els origens de la Cooperativa s’originen en un àmbit totalment agrícola, es crea amb la unió dels veins del poble per a realitzar compres més importants i  abaratir costos a més força a l’hora de gestionar els serveis agrícoles. Desde el seu naixement, la secció agrícola va cobrar especial relevancia ja que l’agricultura constituía el motor de l’economia en La Vilavella.

Desde la Cooperativa es va crear la secció de crèdit que atenía a les necessitats econòmiques del soci i que va donar lloc posteriorment a la Caixa Rural Vilavella.

A través de la seua història, la Cooperativa ha passat per varies fasses, marcades sempre per l’ambient socioeconòmic del moment.

En el 2008 la Cooperativa es va traslladar a les instal.lacions actuals  per a proporcionar-li als socis un lloc millor adaptat per als nous serveis.

La Cooperativa Agrícola de La Vilavella segueix estant al costat de socis i veins de la població, segueix apostant per la seua atenció, i per això sempre ha treballat per actualitzar-se, per innovar i per diverssificar el seu negoci

 

 

Horaris

Horari tenda: 
Dilluns a Divendres. 7:00 -14:00 / 16:00-20:00
Dissabte: 7:00 – 14:00

Horari almacen: 
Dilluns a Divendres. 7:00 -14:00 / 16:00-18:00
Dissabte: 7:00 – 14:00

Contacte

Telefòn: 964 67 70 98

E-mail: tenda@cooperativavilavella.com